logo belka

Projekt B+R Urbanika Future Foods, POIR: 1.3.1 : Wsparcie Projektów
badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –
BRIdge Alfa.

 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego, modułowego systemu produkcji
egzotycznych grzybów o zastosowaniu kulinarnym i medycznym umożliwiającego
wysokowydajną produkcję przy założeniu minimalnego wpływu na środowisko.

 

Wartość projektu

1 100 000 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich

880 000 PLN