Fundusze Europejskie

Spółka URBANIKA FARMS Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014  2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

pt. „iFarm – wertykalny system produkcji roślinnej zapewniający stałość wewnętrznych warunków atmosferycznych oraz w pełni kontrolowane warunki wzrostu roślin”.

Cel projektu: Opracowanie technologii, która pozwoli zbudować sieć gospodarstw na całym świecie, kontrolowaną i zarządzaną zdalnie poprzez inteligentne oprogramowanie/bazy danych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej.

Efekty projektu:

  1. Opracowanie założeń konstrukcyjnych modelu farmy roślinnej, który posłuży do wykonania prototypu;
  2. Opracowanie ostatecznej wersji prototypu iFarm wraz z dokumentacją technologiczną w tym: weryfikacja funkcjonalności technologii w warunkach rzeczywistych, osiągnięcie zakładanych efektów, testy w warunkach produkcyjnych – zostanie przeprowadzony pełen zakres testów rozruchowych na instalacji modelowej, optymalizacja parametrów, optymalizacja założeń techniczno-procesowych kompletnej instalacji.

Termin realizacji: 01.04.2017 – 31.03.2019

Wartość projektu: 3 807 616,92 zł

Kwota dofinansowania: 2 784 674,55 zł

******************************