Coroczne spotkanie inwestorów

3 listopada 2016 roku wzięliśmy udział w Annual Business in Małopolska Meeting (ABiMM), które stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Małopolsce. Inicjatorem i organizatorem tego wielkiego wydarzenia był Krakowski Park Technologiczny. Zorganizowane po raz siódmy spotkanie zgromadziło, jak co roku, ekspertów z wielu dziedzin, działających w różnych sektorach gospodarki. Jako zarządca krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej, Krakowski Park Technologiczny współpracuje zarówno ze start-upami, jak i wysoko rozwiniętymi przedsiębiorstwami – dzięki wyspecjalizowanym narzędziom, wspiera rozwój firm na każdym etapie ich wzrostu. Wydarzenie, w którym wzięliśmy udział, było doskonałą okazją, by spotkać się z małopolskimi przedsiębiorcami i środowiskami wspierającymi – „lokatorami” inkubatorów technologicznych, przedstawicielami firm, działających w wolnej strefie ekonomicznej, instytucjami biznesowymi, środowiskiem akademickim i przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych. W czasie wieczornej gali uhonorowano osoby, którzy podejmują inicjatywę i pomagają budować nowoczesną gospodarkę Małopolski. Wyjątkowym akcentem była obecność Jaśka Meli i jego fundacji – ludzi, którzy wspierają niepełnosprawnych w Polsce i pomagają im spełniać marzenia. Gwiazdą wieczoru była aktorka i piosenkarka, Julia Pietrucha, która wraz ze swoim zespołem umiliła uczestnikom wieczór muzyką.